Get Adobe Flash player

 

Gesponsord door
Centraal Zuid-Limburg

 

 

Wie is online

Er zijn momenteel 0 gebruikers online.

Geschiedenis van harmonie St. Gerlachus

Toen in het jaar 1905 de harmonie St. Gerlachus van Oirsbeek, die nu ook nog veel mensen bijna dagelijks in beweging brengt, werd opgericht, zullen de pioniers uit die dagen deze enorme vlucht van hun jonge fanfare niet verwacht hebben. Het begon immers allemaal primitief. De toenmalige fanfare is ontstaan uit de zangvereniging Aurora. Een hele tijd geleden is er nog een medaille van de zangvereniging te voorschijn gekomen met het jaartal 1869. Het is een moeilijk begin geweest met tweedehands instrumenten. Geld om nieuwe instrumenten aan te schaffen was er niet. En het is dan ook zeer begrijpelijk dat de muzikale kennis op een zeer laag pitje moet hebben gestaan. In de eerste tijd na de oprichting ging men om te oefenen naar het naburige Puth, waar men reeds enkele tientallen jaren over een muziekvereniging beschikte. Het is aan durf en doorzettingsvermogen van enkele mensen, te weten Zef Deumens, destijds gemeenteontvanger van Oirsbeek, H. Bus, H. Zelissen, L. Meuleberg en J. Meijers, te danken dat Oirsbeek thans nog de beschikking heeft over een muziekkorps. Bij de oprichting bedroeg het ledental slechts vijf
Binnen enkele jaren groeide het aantal tot 15 leden. Uit de statuten van de vereniging die bij de oprichting werden samengesteld blijkt, dat de vereniging zich naast de muziekbeoefening bovendien heeft bezig gehouden met het beoefenen van de zangkunst en het geven van toneeluitvoeringen. Het laatste is wellicht nodig geweest om over de nodige financiën te kunnen beschikken teneinde de vereniging voor de ondergang te behoeden. De vereniging heeft in de loop van haar bestaan de nodige ups en downs gekend. Het zou te lang duren om alle gebeurtenissen op te sommen. Wij zullen ons dan ook tot enkele beperken. J.W. Knooren uit Merkelbeek was de eerste dirigent van het korps. Sjang Janssen (ook wel blinde Sjang genoemd) nam de directie van hem over. De gemeenteontvanger Zef Deumens nam vervolgens de leiding over en werd weer opgevolgd door de legendarische dirigent Math Ruijters uit Schinnen. Hij werd afgelost door Jos Dols, velen zullen hem herinneren als de organist van de parochiekerk St. Lambertus. Hij werd opgevolgd door Jos Willems, die van 1932 tot 1964 het korps heeft geleid. Hij bracht de vereniging tot de ereafdeling van de Limburgse Bond van Muziekgezelschappen (LBM). Een man die lange tijd het gezicht van de muziekvereniging heeft bepaald en wiens naam een ereplaats verdient, was Harrie Bus (z.g.) die van 1909 tot aan zijn dood in 1947, zowel het secretariaat alsook het penningmeesterschap in de vereniging bekleedde. Naast de daaraan verbonden werkzaamheden leidde hij tevens nog muzikanten op.