Get Adobe Flash player

 

Gesponsord door
Centraal Zuid-Limburg

 

 

Wie is online

Er zijn momenteel 0 gebruikers online.

Een nieuw jaar

                     

Beste lezer,
 
Het jaar 2020 is een jaar dat de geschiedenis is ingaan als een in vele opzichten ‘onvergetelijk jaar’.
Nu kersvers in 2021 aangekomen hopen we met elkaar 2020 voorgoed ‘achter ons te kunnen laten’.
 
Bij alle andere voorafgaande jaren was het op Nieuwjaarsdag mogelijk om met trots terug te kijken op een mooi muzikaal jaar. Op deze Nieuwjaarsdag 2021 is de terugblik over 2020 bescheiden.
 
Na een aanvankelijk goede start van 2020 kwam ‘ons muzikale leven’ in maart jl. plotseling door de 1e ‘Corona-golf’ geheel stil te liggen. Gedurende de zomermaanden was het ‘met de overheidsregels daarbij in de hand’ op een bescheiden manier mogelijk om weer samen muziek te maken.  De repetitieruimte werd ingericht op 1,5 meter afstand, gedragsregels werden ingesteld, en looproutes uitgestippeld. Helaas, in oktober jl. kwam dit alles toch weer tot stilstand door ‘de 2e ‘Corona-golf’…en zo zijn we 2021 ingerold.
 
Toch zijn we trots! We zijn trots op onze leden door de manier waarop ze hun harmonie zijn blijven steunen met hun belangstelling voor de ontwikkelingen en voor het bedenken van manieren om (digitaal) contact met elkaar te houden. We zijn trots op onze muziekdocenten die met veel inzet en enthousiasme ‘op afstand’ les zijn blijven geven via internetverbindingen met beeld en geluid. Ook zijn we trots op onze jonge muzikanten die gedurende het afgelopen jaar ‘het normale harmonie-leven’ hebben moeten missen maar toch hun muziekopleiding hebben voortgezet met ondersteuning van ‘thuis’. Ook zijn we trots dat het toch op bescheiden wijze, met inachtneming van alle ‘Corona-regels’, gelukt is om op Nationale Bevrijdingsdag voor de kerk voorafgaand aan twee minuten stilte om 20:00 uur, met één trompettist ‘Taptoe’ te blazen. Ook de uitgestelde 1e Heilige Communie-viering hebben we na afloop van de viering, buiten op het gazon bij de kerk ‘met de 1,5 meter afstand regels daarbij’, met een serenade op kunnen luisteren. Ook zijn we trots op u als inwoners van Oirsbeek, dat u ons in 2020 bent blijven steunen met uw donatie. Daarom ook hadden we rond de afgelopen kerstdagen u allen in Oirsbeek muzikaal willen trakteren op ‘Kerstmuziek in het dorp’.  Het plan was om op 18 december jl. gedurende de avonduren op diverse plaatsen in het dorp met verschillende ensembles van 4 muzikanten, vrolijke kerstmuziek ten gehore te brengen. Echter, dit is op het laatste moment niet door kunnen gaan vanwege de ‘lockdown’ die nu nog steeds van kracht is tot 19 januari aanstaande.
 
We hopen in de loop van 2021 toch voorzichtig te kunnen starten met waarmee we als harmonie met vol enthousiasme bezig willen zijn, namelijk ‘muziek maken’. Daarom zijn we met onze leden, dirigent en bestuur volop bezig met plannen en ideeën om 2021 muzikaal in te vullen. Uiteraard alles binnen wat van overheidswege toegestaan is en passend binnen de regels. Ook zijn de voorbereidingen gestart voor de Jaarmarkt 2021 die we afgelopen jaar hebben moeten missen. Of deze door kan gaan wordt in mei aanstaande bepaald en uiteraard hopen we dat de Jaarmarkt in 2021 weer mogelijk is. Hoe dan ook proberen we dit nieuwe jaar, en als de situatie het toelaat, volop onze muzikale activiteiten ‘voort te zetten’. Hoe we dat gaan doen leest u op onze Facebookpagina en ook in het weekblad ‘Goed Nieuws. We hopen van harte u in 2021 weer te zien!
 
We wensen u allen een goed 2021 toe, met alles wat wenselijk is maar bovenal in goede gezondheid!
 
Namens de leden, de dirigent en het bestuur van harmonie St Gerlachus.
 
Pierre Dols
Voorzitter