Get Adobe Flash player

 

Gesponsord door
Centraal Zuid-Limburg

 

 

Wie is online

Er zijn momenteel 0 gebruikers online.

KWALITATIEF HOOGSTAAND MUZIEKONDERWIJS

Harmonie St. Gerlachus hecht er aan dat de leerlingen die een instrumentale opleiding volgen kwalitatief hoogstaand onderwijs genieten. Om dit te bereiken zet de vereniging al jaren goed opgeleide opleiders in en maakt men binnen de vereniging al jaren gebruik van een goed functionerend leerlingvolgsysteem.

Op initiatief van de gemeente Schinnen werd eind 2001 de Stichting OpMaat opgericht. Deze stichting heeft tot doelstelling het verzorgen, opzetten, structureren, bevorderen en handhaven van kwalitatief hoogwaardig muziekonderwijs ten behoeve van de in Schinnen gevestigde muziekgezelschappen en schutterijen en het bevorderen en promoten van uitwisseling en samenwerking tussen professionele- en amateur- muziekgezelschappen en professionele en amateur musici. Om het doel van kwalitatief hoogwaardig muziekonderwijs te bereiken maakt men gebruik van Raamleerplan voor HaFaBra van het Nederlands Instituut voor de Blaasmuziek Unisono. 

Harmonie St. Gerlachus zag in dit initiatief nieuwe kansen om verder te werken aan kwalitatief hoogstaand muziekonderwijs en sloot zich aan bij deze nieuwe ontwikkeling. Samen met andere Schinnense verenigingen werd onderleiding van een gedreven opleidingscoördinator van Stichting OpMaat in 2003 bereikt dat, op voordracht van de Commissie Educatieve Amateurkunst, de status van "Opleiding tot erkende certificering" werd verkregen. Met het bereiken van deze status is het door de Schinnense muziekdocenten gegeven onderwijs gelijk gesteld aan het onderwijs dat door erkende muziekscholen wordt aangeboden.

Jaarlijks verzorgt de stichting een theoriecursus en neemt de daarbij behorende examens af. Tevens worden er, zonodig twee keer per jaar, door gekwalificeerde examinatoren landelijk erkende praktijkexamens op A-, B-, C-, en D-niveau afgenomen. Oftewel, wanneer u kiest voor een opleiding via Harmonie St. Gerlachus dan is landelijk erkende kwaliteit verzekerd.

Indien u verdere informatie wilt over hoe u zich kunt aanmelden voor een instrumentale opleiding,
dan kunt u zich richten tot het secretariaat