Get Adobe Flash player

 

Gesponsord door
Centraal Zuid-Limburg

 

 

Wie is online

Er zijn momenteel 0 gebruikers online.

VIO

Om de doelstellingen van Harmonie St. Gerlachus te kunnen bewerkstelligen hechten wij veel waarde aan de relatie tussen het basisonderwijs en het muziekonderwijs. Wij richten ons in de opleiding dan ook al in een vroeg stadium op leerlingen van de basisschool. Het vroeg stimuleren van kinderen voor het samen muziek maken, het kiezen van een instrument speelt volgens diverse onderzoekers een grote rol binnen de ontwikkeling van een kind.

Middels verschillende wetenschappelijke onderzoeken bij kinderen is bewezen dat door het musiceren het intelligentiequotiënt verhoogd wordt.

Met name het abstractievermogen en het analytisch denken worden sterk verbeterd. Door het gezamenlijk musiceren worden het groepsgevoel en de discipline verstrekt en vindt er een beter ontwikkeling van de sociale en emotionele vaardigheden plaats. Uiteindelijk hebben deze aspecten belangrijke gevolgen voor toekomstige leerprestaties en maatschappelijk en sociale vaardigheden van kinderen.

Voor ons allemaal redenen om bij kinderen al in een vroeg stadium "muziekbeoefening" breed te stimuleren.

 

Het Voorbereidend Instrumentaal Onderwijs is er op gericht om de drempel naar het muziekonderwijs zoveel mogelijk te verlagen en kinderen, onder leiding van een gediplomeerd docent, op een leuke manier vertrouwd te laten worden met muziek. Het blokfluitspel maakt onderdeel uit van deze cursus.

 

Carla Correddu, blokfluitlerares, laat momenteel op dinsdagmiddag in Oirsbeek kinderen op een speelse manier ervaren welk een plezier je kunt beleven aan het samen muziek maken.
Indien u verdere informatie wilt over het VIO-onderwijs kunt u zich richten tot het secretariaat