Organisatie

Het bestuur van Harmonie St. Gerlachus bestaat uit Pierre Dols (Voorzitter), Marcel Sillekens, Frans Nijskens, Annelies Kroes, Harry Louvenberg, Wim Timmermans (Penningmeester).

Bestuur Harmonie St. Gerlachus 2022: Pierre Dols, Annelies Kroes, Frans Nijskens, Harry Louvenberg, Marcel Sillekens, Wim Timmermans
Bestuur Harmonie St. Gerlachus 2022: Pierre Dols, Annelies Kroes, Frans Nijskens, Harry Louvenberg, Marcel Sillekens, Wim Timmermans