Instrumentaal onderwijs


De opleiding voorbereidend instrumentaal onderwijs (VIO) heeft als doel om van iedere leerling een enthousiaste muzikant te maken die in de verschillende gelederen van de vereniging muziek kan maken op het gevraagde niveau.

Een hele mond vol, maar het gaat erom dat iedere leerling plezier heeft in muziek
maken. Omdat de vereniging veel waarde hecht aan het met veel plezier muziek
maken op een niveau, wordt er best een en ander gevraagd van de leden.
Hiervoor is een goede opleiding hard nodig

Opbouw opleiding

De opleiding bestaat uit verschillende stappen:

– Blokfluitles/Solfège oftewel Voorbereidend Instrumentaal Onderwijs
(VIO): de eerste stappen naar het begrijpen en lezen van het
muziekschrift. Het leren van blaastechniek op blokfluit.
– Instrumentles: het leren bespelen van een instrument.
– Samenspel: het leren samenspelen in kleine groepjes, daarna in het
opleidingsorkest en vervolgens doorstromen naar het harmonieorkest,.
– Verdere muzikale groei: door een steeds beter niveau wordt de leerling
een volwaardige muzikant met hopelijk steeds meer plezier in het
bespelen van het gekozen instrument.

Naast de muzikale opleiding is het belangrijk dat de leerlingen zich thuis gaan
voelen in de harmonie. Muziek wordt een echte hobby, die de leerling deelt met
vrienden in de vereniging.

Opleidingscommissie

De opleidingscommissie is er om de opleiding soepel te laten verlopen. Ze is
verantwoordelijk voor de verschillende onderdelen van de opleiding en heeft als
taak het begeleiden van leerlingen en ook de ouders gedurende de hele
opleiding. Stimulering door de ouders is namelijk enorm belangrijk voor het goed
slagen van de opleiding van de leerling.

De commissie is aanspreekpunt voor leerlingen, ouders, leraren en bestuur van
Gerlachus. Als er vragen of problemen zijn kan er met de commissie contact
worden opgenomen.

Commissieleden

Vivian Fleuren
Astrid Sillekens
Marcel Sillekens
Margot Vaessen


Onze vereniging is aangesloten bij stichting Opmaat. Wilt u meer weten over de stichting? Klik dan hier.


Wilt u meer weten over de opbouw van de opleiding? Klik dan op één van onderstaande knoppen of neem contact met ons op.