Kosten opleiding

Zoals al aangegeven is de opleiding van nieuwe leerlingen een grote post in de
begroting van de vereniging. De kosten van goede leraren en voldoend lesuren
zijn niet gering. Buiten de bijdrage van leerling en ouders aan acties die op touw
worden gezet voor de inkomsten, is het de verantwoordelijkheid van de leerling
om o.a. goed met het instrument om te gaan en een les af te melden als deze
niet door kan gaan.

Leerlingen die de opleiding volgen via de vereniging, betalen lesgeld. Dit bedraagt
inclusief de contributie voor de blokfluit les € 16 per maand en voor instrument
les €30 per maand. Na 5 jaar wordt de leerling niet meer gesubsidieerd en
bedraagt het lesgeld incl. contributie € 45 per maand.

Zodra de leerling geen instrumentles meer volgt, blijft enkel de contributie
verschuldigd. Deze bedraagt € 15 per maand .

Er wordt maandelijks betaald d.m.v. een automatische incasso.