Jaarmarkt 2024

Beste mensen,

Afgelopen zondag 14 juli 2024 heeft Harmonie St. Gerlachus weer haar traditionele Jaarmarkt gehouden.

Dankzij de inzet van velen is de jaarmarkt ook dit jaar weer een succes geworden. Het goede weer heeft eraan bijgedragen dat veel bezoekers afgelopen zondag weer de weg naar Oirsbeek hebben weten te vinden. Het was fijn om te zien dat er volop genoten werd door de vele gasten en ze het naar hun zin hadden op en rond de markt.

Zoals opgemerkt is de markt weer een succes geworden mede te danken aan de goede voorbereiding en planning vooraf.

Ook veel dank aan de vrijwilligers en vrienden buiten de harmonie die dit jaar present waren en ons geholpen hebben met het vele werk.

Ook prettig om te melden dat alle activiteiten zonder problemen zijn verlopen en iedereen zorgeloos heeft kunnen genieten van alles wat de jaarmarkt te bieden had.

Een prestatie om weer samen trots op de zijn!

Nogmaals in alle opzichten dus een geslaagde jaarmarkt 2024 dankzij de inzet van velen en de vele bezoekers aan de markt.

Een groot dank-je-wel dus aan iedereen…!!!

Geniet allemaal lekker van de zomer …en graag tot ziens bij de eerstvolgende activiteit van de harmonie. Via Goed Nieuws wordt u hierover geïnformeerd.

Namens het bestuur,

Pierre Dols
Voorzitter

Verwelkoming nieuwe dirigent

Op zaterdag 20 april 2024 heeft Louis Hensgens, na bijna 18 jaar dirigent te zijn geweest, afscheid genomen van harmonie St. Gerlachus Oirsbeek met een schitterend concert. Louis heeft met de leden en het bestuur van harmonie St. Gerlachus in deze 18 jaar een hechte en vriendschappelijke band opgebouwd. Samen hebben we prachtige muziek gemaakt, successen gevierd en een muzikale ervaring opgebouwd die blijft en we de komende jaren verder kunnen gaan uitbouwen en verfijnen. Louis…voor dit alles…bedankt!

Het afscheid van Louis betekende dat we ‘aan de slag moesten’ met het zoeken van een nieuwe dirigent. Het goede nieuws is dat we kunnen melden dat dit gelukt is en de muzikale leiding van onze harmonie met ingang van 26 april 2024 in handen is van Jacques Dubois.

Na een kort maar intensief selectietraject is Jacques door de leden gekozen als onze nieuwe dirigent. Met Jacques beschikken we, in navolging van Louis Hensgens, wederom over een musicus en dirigent met een waardevolle en brede ervaring in het (muziek)onderwijs en over een creatief bedenker van muziek en muziek-educatieprojecten.

Jacques heeft als basklarinettist en contrabasklarinettist, nationaal en internationaal, een reputatie en naam opgebouwd. Als uitvoerend musicus heeft hij in diverse orkesten gesoleerd en samengewerkt met befaamde en fameuze dirigenten. Naast zijn passie voor het uitvoeren van klarinetmuziek als musicus, hanteert Jacques al jaren de dirigeerstok en heeft hij sinds de jaren 90 bij meerdere harmonieorkesten als dirigent op ‘de bok gestaan’.

In de korte tijd dat we Jacques kennen hebben we hem al ervaren als een gedreven musicus met een eigen persoonlijke en aansprekende visie op hoe een harmonieorkest zich verder kan ontwikkelen. Zijn visie sluit goed aan bij de ambitie die ook de leden van harmonie St. Gerlachus hebben. Dat we deze match tussen orkest en nieuwe dirigent hebben kunnen maken, daar prijzen we ons gelukkig mee.

We hebben er dan ook alle vertrouwen in dat de samenwerking tussen Jacques en de leden van harmonie St. Gerlachus succesvol zal zijn.

We heten Jacques van harte welkom en zien uit naar een langdurige en in alle opzichten prachtige samenwerking met vele mooie, gedenkwaardige muzikale ervaringen en vooral veel plezier met het samen muziek maken.

Bestuur Harmonie St. Gerlachus

Pierre Dols

Voorzitter

Wiel van Lochem

Afgelopen week bereikte ons het droevige bericht dat Wiel van Lochem is overleden.
Wiel was vanwege zijn jarenlange inzet voor de harmonie als spelend lid, bestuurslid en muzikant van
blaasorkest ‘De Dorsvlegels’ benoemd tot lid van verdienste van onze harmonie.
Wij wensen zijn naasten veel sterkte toe.

Bestuur, dirigent en leden van
Harmonie St. Gerlachus Oirsbeek

Vacature Dirigent voor Harmonie Sint-Gerlachus Oirsbeek

Harmonie Sint-Gerlachus Oirsbeek zoekt een gepassioneerde dirigent!

Met een rijke geschiedenis en een breed scala aan muzikale mogelijkheden bieden we een unieke kans om jouw leiderschap te tonen en onze harmonie naar nieuwe hoogten te brengen. Ken jij iemand of ben jij klaar om ons te leiden in een spannende muzikale reis? Solliciteer nu vóór 24 februari 2024 en word onderdeel van ons harmonieuze team!


Meer informatie vind je op de vacaturepagina via bovenstaande knop.

Hopelijk tot snel bij harmonie St. Gerlachus!


De Gerlachus speld

De Gerlachus-speld, een meesterwerk geïnspireerd op de beeltenis van St. Gerlachus, schittert als een uniek symbool op het nieuwe vaandel van onze vereniging.

In de laatste maanden van 2023 is het idee ontstaan om een unieke Gerlachus-speld te creëren, een plan dat zorgvuldig is besproken en goedgekeurd binnen ons bestuur. Na deze goedkeuring hebben we de expertise ingeroepen van edelsmid en sieradenontwerper Godfried Brouwers, wiens atelier zich bevindt in het schilderachtige Nijmegen. Hoewel Godfried nu in Nijmegen woont, is hij geboren en getogen als een trotse Limburger, afkomstig uit het prachtige Valkenburg!

Godfried Brouwers, foto: Ramon Jahn zilverenspeldje.nl
Godfried Brouwers
Foto: Ramon Jahn, zilverenspeldje.nl

Tijdens het bespreken van het ontwerp merkte Godfried op dat deze opdracht voor hem bijzonder was, aangezien hij zijn jeugd heeft doorgebracht in de buurt van Houthem St. Gerlachus, het pittoreske plaatsje dat nauw verbonden is met de heilige St. Gerlachus. Zijn bekendheid met het verhaal en de heilige zelf gaf de opdracht extra betekenis.

Na nauwgezet overleg en afstemming heeft Godfried de uitdaging aanvaard om een unieke speld te ontwerpen en te vervaardigen. Hij creëerde eerst een prachtig 3D-ontwerp van de afbeelding van St. Gerlachus, dat diende als basis voor het uiteindelijke zilveren gietwerk. Vervolgens heeft Godfried elk exemplaar ambachtelijk en kunstzinnig met de hand afgewerkt, waardoor elke speld een uniek kunstwerk is.

Met trots kunnen we mededelen dat vijf gewaardeerde leden het voorrecht hebben gehad deze prachtige Gerlachus-speld te ontvangen. Frans Janssen, als pionier, is de allereerste die dit eerbetoon heeft mogen ontvangen, waarmee hij of zij een bijzondere plaats inneemt in de geschiedenis van onze harmonie. Frans Janssen werd gevolgd door Nico Adema, Tonny Beugels, Jan Kroes en Harry Louvenberg.

Frans Janssen

Nico Adema

Tonny Beugels

Jan Kroes

Harry Louvenberg

Het speldje is ontwikkeld om binnen onze vereniging te worden uitgereikt aan individuen die op een buitengewone wijze van grote betekenis zijn (geweest) voor de harmonie. Een symbolisch gebaar als erkenning voor hun uitzonderlijke bijdrage aan ons muzikale erfgoed en gemeenschapsleven. Wij delen graag dit staaltje vakmanschap met onze leden en de gemeenschap.


Van de avond is ook filmmateriaal gemaakt wat je via de knop kunt vinden.

Nieuwjaarsbericht 2023

Zo aan het eind van 2023 een moment om terug te kijken met een vooruitblik naar het nieuwe jaar 2024.

Het afgelopen jaar is weer een jaar om met gepaste trots op terug te kijken. Dit met dank aan de leden voor hun inzet voor de vereniging, de muziekdocenten voor het opleiden, de dirigent voor de muzikale ontwikkeling en allen uit Oirsbeek en omgeving die de harmonie in 2023 op de een of andere manier hebben gesteund met een financiële bijdrage of met hun inzet voor de harmonie.

Gedurende 2023 hebben we diverse muzikale activiteiten ondernomen en ons gepresenteerd in Oirsbeek als harmonie bij feestelijke gelegenheden, met (open-air) concerten, de jaarmarkt in de zomer en natuurlijk in de maand december bij het inhalen van Sint Nicolaas. Volgens, inmiddels traditie, hebben we tijdens onze laatste repetitie van 2023 een drukbezocht en stemmig kerstconcert verzorgd, dit jaar met medewerking van het combo-koor Mozaïek uit Hulsberg.

We hopen in de loop van 2024 u ook op diverse momenten muzikaal te verrassen zeker nu het duidelijk is dat de gemeente Beekdaelen het Oud Limburgs Schuttersfeest (OLS) op 7 juli aanstaande gaat organiseren in combinatie met het 5-jarig bestaan van de gemeente. We zijn met onze leden, dirigent en bestuur inmiddels weer volop bezig met plannen en ideeën om 2024 muzikaal in te vullen. Hoe we dat gaan doen leest u op onze Facebookpagina en ook in het weekblad ‘Goed Nieuws’. We hopen van harte u allen in 2024 weer te zien bij een van onze activiteiten!

We wensen u een goed 2024 toe, met alles wat wenselijk is maar bovenal in goede gezondheid!

Namens de leden, de dirigent en het bestuur van harmonie St Gerlachus.

Pierre Dols, voorzitter